O projekcie

Projekt „Więcej kompetencji – więcej możliwości!” nr RPZP.08.10.00-32K093/16 jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie a PLUSK POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.10.00 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewania się w językach obcych.

CELE PROJEKTU:

Głównym celem projektu „Więcej kompetencji – więcej możliwości!” jest zwiększenie aktywności edukacyjnej oraz rozwój umiejętności i kompetencji w obszarze technologii informacyjnej i komunikacji i języka angielskiego 200 dorosłych osób (120 kobiet i 80 mężczyzn) w wieku 25 lat i więcej, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych (50 lat i więcej), zamieszkujących Specjalną Strefę Włączenia woj. zachodniopomorskiego, które z własnej inicjatywy zamierzają uczestniczyć w szkoleniach i kursach w zakresie kształtowania kompetencji informatycznych oraz porozumiewania się w języku angielskim w okresie 01.12.2016 r. – 31.01.2018 r.

PALNOWANE EFEKTY

W wyniku realizacji projektu „Więcej kompetencji – więcej możliwości!” nastąpi rozwój umiejętności oraz kompetencji cyfrowych i językowych, potwierdzonych uzyskanymi przez minimum 75% uczestników projektu certyfikatami zewnętrznymi, wydanymi w procesie formalnej oceny i certyfikacji w okresie 12.2016 r. do 31.01.2016 r.. Uzyskanie tych umiejętności przyczyni się do pełnej integracji społecznej i zatrudnienia, a także umożliwi dalszą samorealizację i rozwój osobisty.

PROFIL UCZESTNIKA

Projekt skierowany jest do 200 osób, w tym:

- 120 kobiet i 80 mężczyzn,

- 180 osób o niskich kwalifikacjach (108 kobiet i 72 mężczyzn),

- 40 osób w wieku 50 lat i więcej (24 kobiety i 16 mężczyzn),

- 20 osób niepełnosprawnych (12 kobiet i 8 mężczyzn), które spełniać będą następujące warunki:

 • osoby bezrobotne lub pracujące (z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą),
 • są w wieku 25 lat i więcej
 • zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie gmin wiejskich i/lub miejsko-wiejskich w obszarze Specjalnej Strefy Włączenia województwa zachodniopomorskiego, tj. gmin: Barwice, Białogard – gmina wiejska, Biały Bór, Bierzwnik, Bobolice, Borne Sulinowo, Brojce, Brzeźno, Cedynia, Chociwel, Chojna, Choszczno, Czaplinek, Człopa, Darłowo – gmina wiejska, Dobra, Dobrzany, Dolice, Drawno, Drawsko Pomorskie, Gryfice, Grzmiąca, Ińsko, Kalisz Pomorski, Karlino, Karnice, Kozielice, Krzęcin, Lipiany, Łobez, Melechowo, Marianowe, Mieszkowice, Mirosławiec, Moryń, Ostrowice, Pełczyce, Płoty, Polanów, Połczyn – Zdrój, Postomino, Przelewice, Płoty, Polanów, Połczyn – Zdrój, Radowo Małe, Rąbino, Recz, Resko, Sławno – gmina wiejska, Sławoborze, Stara Dąbrowa, Suchań, Szczecinek, Szczecinek – gmina wiejska, Świdwin – gmina wiejska, Świerzno, Trzcińsko – Zdrój, Tuczno, Tychowo, Wałcz, Wałcz –gmina wiejska, Węgorzyno, Widuchowa, Wierzchowo, Złocieniec, Banie, Darłowo, Przybiernów, Rymań, Wolin.
 • są zainteresowane kształtowaniem kompetencji informatycznych oraz z zakresu języka angielskiego

OFEROWANE WSPARCIE

W ramach Projektu zaplanowane jest kompleksowe wsparcie dla każdego Uczestnika Projektu, składające się z następujących form:

 • Szkolenie z zakresu języka angielskiego na poziomie A1 lub B1– 60 godzin lekcyjnych na grupę
 • Szkolenie z zakresu języka angielskiego na poziomie A2 lub B2 – 60 godzin lekcyjnych na grupę
 • Szkolenie komputerowe z zakresu technologii informacyjnych i komputerowych – 120 godzin lekcyjnych

Uczestnicy Projektu uczestniczą w całym cyklu szkoleniowym (szkolenie z języka angielskiego na poziomie A1 i A2 lub B1 i B2) oraz przystępują do zewnętrznych egzaminów certyfikujących VCC po zakończeniu szkolenia na danym poziomie, a także uczestniczą w szkoleniu komputerowym z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych po którym również przystępują do egzaminu zewnętrznego.

Uczestnicy Projektu po zakończeniu szkolenia z języka angielskiego przystępują do egzaminu zewnętrznego VCC. W zależności od posiadanych kompetencji językowych, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, uczestnik projektu nabędzie następujące umiejętności:

 • Poziom A

A1 – Osoba posługująca się językiem na tym poziomie powinna umieć stosować wyuczone, potoczne wyrażenia i budować bardzo proste wypowiedzi, prowadzić prostą rozmowę w języku angielskim, zadawać pytania dotyczące życia prywatnego, miejsca zamieszkania, znajomych i posiadanych rzeczy oraz odpowiadać na podobne pytania.

A2 – Osoba posługująca się językiem na tym poziomie powinna rozumieć ogólny sens prostych wypowiedzi, prowadzić proste dialogi w codziennych życiowych sytuacjach, rozumieć ogólny sens czytanego tekstu, formułować krótkie wypowiedzi pisemne w oparciu o podany wzór.

 • Poziom B

B1 – Osoba posługująca się językiem na tym poziomie powinna rozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego etc. Potrafi radzić sobie w typowych sytuacjach związanych z podróżą do kraju, w którym używa się danego języka.

B2 – Osoba posługująca się językiem na tym poziomie powinna rozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, oraz potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne.

Uczestnicy Projektu po zakończonym szkoleniu komputerowym przystępują do egzaminu zewnętrznego, którego pozytywny wynik skutkuje uzyskaniem certyfikatu ECDL PROFIL DIGCOMP 5, zaświadczający nabycie kompetencji z całego obszaru. Po zakończeniu szkolenia komputerowego uczestnik projektu będzie umiał w poszczególnych obszarach:

 • INFORMACJI: zapisywać, przechowywać i tagować pliki, treści i informacje; organizować zapisane pliki, treści i informacje; organizować zapisane pliki i treści i informacje oraz zarządzać nimi;
 • KOMUNIKACJI: kontaktować się z innymi osobami za pośrednictwem narzędzi komunikacji elektronicznej; współpracować z innymi osobami, korzystając z ograniczonych możliwości TIK;
 • TWORZENIA TREŚCI: tworzyć proste treści cyfrowe oraz treści cyfrowe w różnych formatach w tym multimedialne; wprowadzać podstawowe zmiany do treści stworzonych przez innych; posiadać podstawową wiedzę na temat praw autorskich; wprowadzić pewne zmiany do oprogramowania i aplikacji
 • BEZPIECZEŃSTWA: wdrażać podstawowe czynności mające na celu ochronę własnych urządzeń elektronicznych; chronić swoje urządzenia cyfrowe, rozwijać znane sposoby dbania o bezpieczeństwo; oszczędzać energię; rozumieć pozytywne i negatywne skutki korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW: zidentyfikować problemy i poprosić o wsparcie techniczne

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE

Prawidłowe zgłoszenie, które następuje poprzez dostarczenie (pocztą lub osobiście do Biura Projektu) poprawnie wypełnionych dokumentów:

 • Formularza zgłoszeniowego
 • Oświadczenia potwierdzającego spełnianie kryteriów grupy docelowej,
 • Orzeczenia o niepełnosprawności – w przypadku osób niepełnosprawnych,

Formularz oraz Oświadczenie muszą być opatrzone czytelnym podpisem Kandydata na Uczestnika Dokumenty dostępne są na podstronie www, w Biurze Projektu oraz u członków zespołu projektu podczas bezpośrednich spotkań. W wypadku osób niepełnosprawnych zespół projektu będzie przyjmować również zgłoszenia telefoniczne, podczas których ustalane będzie miejsce i termin wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 058 033, 28 zł

WKŁAD Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO: 899 328, 28 zł