Aktualności

Podsumowanie realizacji projektu

Szanowni Państwo!
Miło nam poinformować, że z dniem 31.01.2018r zakończyliśmy realizację projektu „Więcej kompetencji - więcej możliwości!”. Projekt realizowany było od dnia 01.12.2016r na terenie Specjalnej Strefy Włączenia województwa zachodniopomorskiego. 
W ramach projektu wsparciem objęto w sumie 200 osób dorosłych. 200 osób w wieku 25 lat i więcej (121 kobiet, 79 mężczyzn) w tym 49 osób w wieku 50 lat i więcej (30 kobiet, 19 mężczyzn). 200 osób fizycznych zamieszkujących na terenie gmin wiejskich i/lub miejsko-wiejskich z obszaru Specjalnej Strefy Włączenia woj. zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 182 osoby o niskich kwalifikacjach (108 kobiet, 74 mężczyzn) oraz 20 osób niepełnosprawnych (10 kobiet, 10 mężczyzn).


W ramach projektu dla każdego Uczestnika przeprowadzono następujące formy wsparcia: 
1. Szkolenie z zakresu języka angielskiego na poziomie A1 lub B1 - 60 godzin lekcyjnych,
2. Szkolenie z zakresu języka angielskiego na poziomie A2 lub B2 - 60 godzin lekcyjnych.
3. Szkolenie komputerowe w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej - 120 godzin lekcyjnych.
Każda z wyżej wymienionych form wsparcia zakończona była egzaminem certyfikującym.

Dziękujemy Państwu za zaufanie, życzymy samych sukcesów zawodowych i zachęcamy do obserwowania naszej strony internetowej oraz facebooka gdzie znajdą Państwo informację o aktualnych kursach i szkoleniach organizowanych przez naszą firmę.